Regulamin Sklepu Balmet

Sklep internetowy Balmet, działający pod adresem www.sklep.balmet.pl, jest prowadzony przez Zakład Produkcyjno-Handlowy BALMET Jan Balasiński z siedzibą w Mroczkowie Gościnnym 9c 26-300 Opoczno. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Opoczna  pod numerem ewidencyjnym: 2472 , posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 799-000-57-37 oraz numer statystyczny Regon: 590335918.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Informacje o towarach oraz ceny, znajdujące się na stronie www.sklep.balmet.pl stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 • Ceny towarów w sklepie internetowym Balmet zawierają podatek VAT. 
 • Złożenie zamówienia przez stronęwww.sklep.balmet.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT ).
 • W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.
 • Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Balmet oznacza akceptację postanowień regulaminu.


WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

 • Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia.
 • W sklepie internetowym Balmet zamówienia można składać w następujący sposób:  
 • poprzez poprawne złożenie zamówienia przez stronę www.sklep.balmet.pl - klikając w link "do koszyka" znajdujący się przy opisie produktu. Po dodaniu wszystkich wybranych produktów do koszyka należy postępować zgodnie z instrukcjami, które umieszczone są na stronach sklepu,
 • przesyłając zamówienie na adres elektroniczny sklepu sklep@balmet.pl podając następujące dane: symbol, nazwę i ilość wybranych produktów oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego, 
 • telefonicznie pod nr +48 44 754 15 30, podając następujące dane: symbol, nazwę i ilość wybranych produktów oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego. 
 • Złożone zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez obsługę sklepu. 
 • Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
 • Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

CENY I KOSZTY DOSTAWY

 • Koszt dostawy wynosi 30 zł (przedpłata na konto), 36 zł (za pobraniem) - za każde 30 kg towaru
 • Towar dostarczany jest za pośrednictwem najczęściej firmy kurierskiej InPost.  
 • Na życzenie Kupującego możliwa jest dostawa w inny od wymienionych sposób - w takim wypadku każdorazowo należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia sposobu i kosztu dostawy. 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym Balmet za dokonane zakupy można zapłacić w następujący sposób:

 • dokonując przelewu na niżej wskazany numer konta bankowego

             Nazwa banku: PKO BP S.A. o/Piotrków Trybunalski 
             Numer konta: 56 1020 3916 0000 0202 0025 2882 
             Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data) 

 • płacąc kurierowi przy odbiorze przesyłki
 • gotówką przy odbiorze osobisty

SPOSÓB i TERMIN DOSTAWY

 • W przypadku płatności przelewem sklep internetowy Balmet rozpoczyna realizację zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu na konto należności za zamówienie. 
 • W przypadku płatności za pobraniem przesyłka zostaje wysłana w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia chęci realizacji zamówienia.
 • W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie obsługa sklepu internetowego Balmet niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów o braku możliwości realizacji zamówienia. 
 • Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej nie odpowiadamy

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROTY

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przekazanie do Firmy Sagan w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru oraz odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, bez śladów używania, kompletnego , z oryginalnymi metkami oraz dołączonym dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury VAT ). Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać ::tutaj:: wydrukować i wypełnić.
 • Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Balmet nie są przyjmowane. 
 • Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na konto wskazane w formularzu zwrotu w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu przez obsługę sklepu. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki.

WARUNKI REKLAMACJI : 

 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) 
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać ::tutaj::
 • Reklamowany z tytułu niezgodności towaru z umową oraz z tytułu gwarancji produkt wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub kopia faktury VAT) oraz zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć do siedziby Firmy – Zakład Produkcyjno-Handlowy BALMET Jan Balasiński Mroczków Gościnny 9c 26-300 Opoczno. 
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: Mroczków Gościnny 9c 26-300 Opoczno.
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji nie podlegają: 

 • naturalne zużywanie się produktu,
 • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
 • W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
 • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,
 • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
 • W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkody potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki.
 • W przypadku zaginięcia przesyłki Zakład Produkcyjno-Handlowy Balmet Jan Balasiński składa reklamację u przewoźnika. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał płatności przelewem na konto, zwrot wpłaconej kwoty zostanie zrealizowany po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika i przyznaniu przez niego wypłaty odszkodowania za zagubioną przesyłkę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Poprzez zarejestrowanie, zamówienie lub zalogowanie się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe i dane adresowe podawane podczas procesu rejestracji przechowywane są w bazie danych Sklep Balmet i będą przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień i utrzymania kontaktu z klientami. 
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Klient Sklepu Balmet ma prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych sklepu, poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w opcjach konta użytkownika. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sklep „Balmet” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych towarów a także do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży bez podania przyczyny, jak również do czasowego zamknięcia sklepu. 
 • Sklep Balmet zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 
 • Sklep Balmet nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta. 
 • Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Sklepu Balmet. 
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Właściciel sklepu internetowego Balmet zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin.